OPS.PL Information in English Biuletyn Informacji Publicznej Frombork
Social Assistance Centre of the Commune of Frombork, Poland
   
   
 
Akty prawne - Dożywianie
Akty prawne dostępne do pobrania:
Akty prawne zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader lub Foxit.
  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

  2. Zmiana powyższego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2008r.