OPS.PL Information in English Biuletyn Informacji Publicznej Frombork
Social Assistance Centre of the Commune of Frombork, Poland
   
   
 
Formularze
Wszystkie formularze zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader lub Foxit.

Formularze - Świadczenia rodzinne

Formularze dostępne do pobrania:

1. Zasiłek rodzinny z dodatkami (urodzenie dziecka, wychowawczy, samotne, wielodzietnośc, kształcenie, rozpoczęcie roku, zamieszkania poza miejscem zamieszkania).

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

3. Świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne).

 
Formularze - Dodatki mieszkaniowe

Formularze dostępne do pobrania:

Formularze zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader lub Foxit.
  1. Wniosek o dodatek mieszkaniowy.

 
Formularze - Fundusz alimentacyjny

Formularze dostępne do pobrania:

Formularze zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader lub Foxit.
  1. Zaświadczenie o dochodzie członków rodziny

  2. Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

  3. Oświadczenie o dochodzie członków rodziny

  4. Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu

  5. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego