OPS.PL Information in English Biuletyn Informacji Publicznej Frombork
Social Assistance Centre of the Commune of Frombork, Poland
   
   
 
Formularze - Fundusz alimentacyjny

Formularze dostępne do pobrania:

Formularze zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader lub Foxit.
  1. Zaświadczenie o dochodzie członków rodziny

  2. Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

  3. Oświadczenie o dochodzie członków rodziny

  4. Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu

  5. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego