OPS.PL Information in English Biuletyn Informacji Publicznej Frombork
Social Assistance Centre of the Commune of Frombork, Poland
   
   
 
Zapytanie ofertowe
 
 

Pobierz PDF

Frombork, dnia 07.03.2011r.                    
Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E
NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA W RAMACH UMOWY-ZLECENIA


Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku w związku z realizacją  projektu systemowego „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork” realizowanego w ramach  POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji współfinansowanym przez Unię Europejską   w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na stanowisko psychologa w ramach umowy zlecenia.
Główne zadania:

Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla czterech grup ( po  ok. 10 osób ). Zajęcia będą realizowane w Klubie Integracji Społecznej we Fromborku przy ul. Młynarskiej 4.

Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe: psycholog,                       
2. Umiejętność pracy zespołowej,                             
3. Doświadczenie zawodowe w podobnych projektach, 
4. Niekaralność.

Okres realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane będzie od kwietnia do sierpnia 2011 roku,
czas warsztatów maksymalnie 5 godzin dziennie (ogółem 76 godz.),
w godz. 9.00 – 14.00 (w wybrane dni tygodnia od poniedziałku do piątku).

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
                                                                                                                                                                 
1.  Doświadczenie merytoryczne i trenerskie (CV trenera), 
2.  Oferta cenowa zawierająca cenę brutto  za godzinę zajęć, 
3.  Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie – potwierdzenie kopii za zgodność z oryginałem,   
4.  Oświadczenie o niekaralności,    
5.  Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,  
6.  Oświadczenie o zatrudnieniu ( w ramach innego projektu, umowy o pracę, umowy-zlecenia),                                         
7.  Ewentualnie referencje.
 
Termin składania oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 marca 2011r. w MGOPS we Fromborku, ul. Młynarska 5B  (listem, faksem, e-mailem, osobiście), tel. 55 243 75 35, faks 55 243 75 35, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Zamawiający informuje, że:

Po wyborze wykonawcy Zamawiający podejmie uzgodnienia w celu odpowiedniego uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia.

                                                                                                        Kierownik MGOPS we Fromborku
                                                                                                                  
Janina Jachimowicz