OPS.PL Information in English Biuletyn Informacji Publicznej Frombork
Social Assistance Centre of the Commune of Frombork, Poland
   
   
 
Wybór Oferty
 
 

Pobierz PDF

                                                                                                                          Frombork, dnia 04.04.2011r.
Informacja w sprawie wyboru oferty
na stanowisko psychologa w ramach umowy zlecenia
w projekcie systemowym „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork” realizowanego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Kamila Klaman zamieszkała w Elblągu.

Wymiar czasu pracy:
umowa zlecenie – 76 godz. w okresie od kwietnia do sierpnia 2011r.

Data publikacji ogłoszenia o naborze: 10 marca 2011r. 

Miejsce publikacji ogłoszenia: strony internetowe: UMIG Frombork, MGOPS Frombork.

Termin składania ofert upłynął z dniem: 25 marca 2011r.

Na zaproszenie złożono 1 ofertę. Dokumenty wpłynęły w wymaganym terminie i spełniły wymagania określone w ogłoszeniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Oferta na stanowisko psychologa spełniła określone     w ogłoszeniu wymagania. Kandydatka posiada wykształcenie wyższe psychologiczne oraz wymagane doświadczenie zawodowe w podobnych projektach.
   
                                                                                                 Kierownik MGOPS we Fromborku
                                                                                                          
  Janina Jachimowicz