OPS.PL Information in English Biuletyn Informacji Publicznej Frombork
Social Assistance Centre of the Commune of Frombork, Poland
   
   
 
Wybór Oferty - Asystent Rodziny
 
 

Pobierz PDF

                                                                                                                          Frombork, dnia 01.07.2011r.
Informacja o wyborze
na stanowisko asystenta rodziny
w projekcie systemowym „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork”
realizowanego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Agnieszka Sładkiewicz –Zwierzchowska zamieszkała w Braniewie.

Wymiar czasu pracy: umowa zlecenie (16 godzin miesięcznie – ogółem 80 godzin) w okresie od lipca do listopada 2011r.

Data publikacji ogłoszenia o naborze: 02.06.2011r.
Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa UM i G we Fromborku , strona internetowa MGOPS we Fromborku.

Termin składania ofert upłynął z dniem 22 czerwca 2011r. o godz. 15.00

Na zaproszenie złożono 3 oferty, które wpłynęły w wymaganym terminie:

1. Krystyna Sieniawska, zam. Frombork
2. Agnieszka Sładkiewicz – Zwierzchowska, zam. Braniewo
3. Barbara Paprota, zam. Nowiny

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Podczas naboru oferty na asystenta rodziny brano pod uwagę przede wszystkim złożone dokumenty wymagane w ogłoszeniu oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do zatrudnienia. Pani Agnieszka Sładkiewicz –Zwierzchowska posiada odpowiednie wykształcenie, a także oczekiwane doświadczenie w pracy z rodziną.

Ogłoszenie do składania ofert przeprowadzono w związku z realizowanym projektem systemowym
„Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork” Priorytet VII,
Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

 
Kierownik MGOPS we Fromborku
Janina Jachimowicz