OPS.PL Information in English Biuletyn Informacji Publicznej Frombork
Social Assistance Centre of the Commune of Frombork, Poland
   
   
 
Informacja o wyborze doradcy zawodowego

Miasto i Gmina Frombork
                                                                     
                                                                                                                                        Frombork, dnia  26.07.2011r.

INFORMACJA O WYBORZE
na stanowisko doradcy zawodowego

pobierz wersję w pdf


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana        
Pani Dorota Michalkiewicz zamieszkała w Pieniężnie.


Wymiar czasu pracy: umowa zlecenie (ogółem 98 godzin) w okresie od sierpnia do listopada 2011r.

Data publikacji ogłoszenia o naborze: 04.07.2011r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa UMiG we Fromborku iMGOPS we Fromborku.

Termin składania ofert upłynął z dniem 22.07.2011r. o godz. 15.00

Na zaproszenie złożono 1 ofertę, która wpłynęła w terminie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Podczas naboru oferty na doradcę zawodowego brano pod uwagę przede wszystkim złożone dokumenty wymagane w ogłoszeniu oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do zatrudnienia. Pani Dorota Michalkiewicz posiada odpowiednie wykształcenie, a także oczekiwane doświadczenie w pracy w projektach unijnych.

Ogłoszenie do składania ofert przeprowadzono w związku z realizowanym projektem systemowym „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kierownik MGOPS we Fromborku    
             
Janina Jachimowicz