OPS.PL Information in English Biuletyn Informacji Publicznej Frombork
Social Assistance Centre of the Commune of Frombork, Poland
   
   
 
Wybór oferty - asystent rodziny

Miasto i Gmina Frombork
                                                                     
                                                                                                                                        Frombork, dnia  07.05.2012r.

INFORMACJA O WYBORZE
asystent rodziny - umowa zlecenie

pobierz wersję w pdf

Informacja o wyborze na stanowisko Asystenta rodziny.


Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostały wybrane 
Pani Krystyna Sieniawska zamieszkała we Fromborku 
oraz Pani Agnieszka Brzezińska zam. Narusa

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie w okresie od maja do września 2012r.

Data publikacji ogłoszenia o naborze: 16.04.2012r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strony internetowe UMiG i MGOPS we Fromborku oraz tablice ogłoszeń.

Termin składania ofert upłynął z dniem 27.04.2012r. o godz. 15.00

Na zaproszenie złożono 3 oferty, które wpłynęły w terminie:  
                                                                
1. Pani Agnieszka Brzezińska zam. Narusa. 
2. Pani Marta Przyborowska zam. Frombork.                                                                                                                 3. Pani Krystyna Sieniawska zam. Frombork.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Podczas naboru oferty na Asystenta rodziny brano pod uwagę przede wszystkim złożone                  dokumenty wymagane w ogłoszeniu oraz kwalifikacje zawodowe do zatrudnienia.   Pani Krystyna Sieniawska i Pani Agnieszka Brzezińska  posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do pracy z rodziną. Pani Marta Przyborowska wycofała swoją ofertę.

Ogłoszenie do składania ofert przeprowadzono w związku z realizowanym projektem systemowym „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
      
Kierownik MGOPS we Fromborku    
             
Janina Jachimowicz