OPS.PL Information in English Biuletyn Informacji Publicznej Frombork
Social Assistance Centre of the Commune of Frombork, Poland
   
   
 
Wybór oferty - psycholog

Miasto i Gmina Frombork
                                                                     
                                                                                                                                        Frombork, dnia  07.05.2012r.

INFORMACJA O WYBORZE
psychologa - umowa zlecenie

pobierz wersję w pdf

Informacja o wyborze na stanowisko Psychologa.


Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany: 
Pan Rafał Zieliński zam. Morąg
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie w okresie od maja do lipca 2012r.

Data publikacji ogłoszenia o naborze: 16.04.2012r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strony internetowe UMiG i MGOPS we Fromborku oraz tablice ogłoszeń.

Termin składania ofert upłynął z dniem 27.04.2012r. o godz. 15.00

Na zaproszenie złożono 1 ofertę, która wpłynęła w terminie:  
1. Pan Rafał Zieliński zam. Morąg. 

Druga oferta Pana Dariusza Wasińskiego zam. Elbląg wpłynęła po terminie dnia 30.04.2012r.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru

Podczas naboru oferty na Psychologa brano pod uwagę przede wszystkim złożone dokumenty wymagane w ogłoszeniu oraz kwalifikacje zawodowe do zatrudnienia.  Pan Rafał Zieliński posiada odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do  pracy z uczestnikami projektu.

Ogłoszenie do składania ofert przeprowadzono w związku z realizowanym projektem systemowym „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Frombork” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
      
Kierownik MGOPS we Fromborku    
             
Janina Jachimowicz