OPS.PL Information in English Biuletyn Informacji Publicznej Frombork
Social Assistance Centre of the Commune of Frombork, Poland
   
   
 
Statut ośrodka

Statut MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku

Uchwała Rady Miejskiej we Fromborku Nr XXXVII/237/09 w sprawie zmiany Statutu MGOPS.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko_Mazurskiego.