OPS.PL Information in English Biuletyn Informacji Publicznej Frombork
Social Assistance Centre of the Commune of Frombork, Poland
   
   
 
Stypendia
 
Uchwała Rady Miejskiej we Fromborku Nr XXXV/218/09.

Regulamin Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym dla Uczniów Zamieszkałych na Terenie Miasta i Gminy Frombork

Wniosek o przyznanie stypendium szkolenego.

Ale ładny dzień :-)